Перейти до панелі інструментів
миллениум

В сучасній вищій освіті все більше уваги приділяється інтеграції найкращих світових практик, технологій та методів у практичне навчання та підготовку здобувачів до викликів сучасного ринку праці. Завідувачка кафедри підприємництва та маркетингу ІФНТУНГ, докторка економічних наук, професорка ІРИНА ПЕРЕВОЗОВА відома в Україні своєю участю в проєктах розвитку дуальної форми здобуття освіти. Гостя січневого номера має великий досвід у впровадженні новаторських програм, спрямованих на підготовку кваліфікованих фахівців, готових до викликів сучасного ринку праці.

– Пані Ірино, вітаю Вас! Як Ви поєднуєте у професійній кар’єрі наукову діяльність, консалтинг та викладання в закладах вищої освіти?
– Вітаю! Моя робота в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу абсолютно логічно поєднується як з експертною діяльністю, так і з управлінським консалтингом. Вважаю, що моя практична діяльність, реальна практика бізнесу, досвід судового експерта-економіста сприяють моїй освітній діяльності та дозволяють забезпечувати теоретичну подачу матеріалу здобувачам реальними практичними кейсами. Управлінський консалтинг є ключовим елементом стратегічного розвитку будь-якої компанії. Коли приходить час досягнення конкретних результатів, зокрема таких як впровадження стратегії розвитку бізнесу, управління продуктовим портфелем, ефективна клієнтська політика чи створення нових продуктів, суттєво правильно визначити пріоритетні напрямки дій. Підготовка персоналу та керівництва підрозділами підприємства через персональні тренінги також стають важливими моментами для досягнення цих цілей.
З 2006 році я є співзасновницею невеликої консалтингової фірми, яка спеціалізується на індивідуальних консультаціях з управлінського консалтингу. Наш підхід ґрунтується на індивідуальному підході до питань наших клієнтів та забезпеченні високої якості бізнес-послуг, що надаються. Окрім того, за ці роки роботи ми успішно реалізували ряд важливих проєктів, включаючи ініціативи щодо перекваліфікації військових та членів їхніх родин у зв’язку з початком та триванням АТО – до прикладу, програми «Маркетинговий менеджмент», «Фінансове планування». Ми також приділяємо особливу увагу різноманітним соціальним аспектам, таким як підтримка людей золотого віку, гендерна грамотність, зокрема щодо гендерної рівності під час найму на роботу.

– Розкажіть детальніше про дуальну форму здобуття освіти і який Ваш внесок у цей процес? Які виклики Ви вбачаєте у розвитку дуальної форми здобуття вищої освіти в Україні?
– Дуальна форма здобуття освіти в ЗВО надає можливість здобувачам освіти отримувати знання як на університетських заняттях, так і на заняттях безпосередньо на підприємствах. Заклад вищої освіти забезпечує фундаментальну освіту; підприємство, компанія ‒ практичну складову. За дослідженнями очікується, що до 2025 року майже 50% всіх робочих місць на європейському ринку праці вимагатимуть компетентностей, здобутих в рамках вищої освіти. Відповідно, щоб забезпечити цей запит та з огляду на економіку знань відповідати вимогам все більш глобалізованого та цифрового ринку праці, витримати конкуренцію з бізнес-освітою, заклади вищої освіти мають впроваджувати інноваційні підходи. І одним із таких шляхів є дуальна форма освіти. Результати пілотного проєкту впровадження дуальної форми здобуття освіти, що тривав в Україні засвідчили, що унікальний симбіоз освітньої та реально практичної складової вирішують широкий спектр проблемних питань, зокрема забезпечать першим місцем роботи і офіційним працевлаштуванням за спеціальністю здобувачів, які навчаються за цією формою. Студент, який вже працевлаштований, інвестує кошти у своє навчання, що фактично є одним із кроків до успішної кар’єри.
Щодо мого особистого внеску… Я брала участь у розробці концепції дуальної освіти та у реалізації пілотного проєкту з впровадження дуальної форми навчання Міністерства освіти і науки України, який розпочався у 2019 році. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу першим в Україні створений та активно функціонує Координаційний центр дуальної освіти, який я очолюю і по сьогоднішній день. Як експертка я брала участь у значній кількості проєктів, які стосувались розвитку ДФЗО в Україні.

– Як Ви оцінюєте важливість інтеграції практичного досвіду у навчальний процес ЗВО, особливо в контексті дуальної форми здобуття вищої освіти?
– При розробці освітньої програми роботодавці долучаються до визначення її змістового наповнення, впливають на зміст практичної складової та надалі зацікавлені в можливості впливати на навчальні програми окремих освітніх компонентів. Саме заклад вищої освіти несе повну відповідальність за підготовку здобувача, виконання ним освітньої програми, якість освітнього процесу, а інтеграція працедавців сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу.
– Які принципи закладені в основі Вашої роботи?
– Моя робота ґрунтується на активному підході, оскільки успіх в будь-якій справі залежить від активності. Далі, надзвичайно важлива повага до людей, з якими працюєш. І, звичайно ж, здатність до особистої емоційної стабільності є ключовою для успішних взаємодій як у професійному, так і в особистому житті. Знаєте, за роки роботи впевнилась, що при роботі в команді важливість мають в першу чергу власні відповідальність і чесність, а вже потім – комунікабельність, толерантність та високий рівень культури.
Необхідно постійно самій вдосконалюватися, спонукати до цього колег, які поруч, мати довіру, делегувати завдання. Інтелектуальність, соціальна компетентність та здатність до аналізу та вирішення конфліктних ситуацій також є важливими для успішної роботи. У своїй діяльності намагаюсь з розумінням ставитись до інших поглядів, думок, навіть, якщо вони відмінні від мого власного.

– В чому, на Вашу думку, проявляється вплив Вашої роботи на наукову спільноту та здобувачів освіти, з якими Ви працюєте?
– Команда, з якою я працюю, – не лише професійний колектив, а й спільнота однодумців, що складалася з людей зі схожими ідеологічними цінностями, професійними поглядами. Ми підтримуємо один одного не лише на роботі, а й у повсякденному житті. Це створює сприятливу атмосферу для простої та ефективної комунікації, вирішенні як рутинних, так і неординарних складних завдань. Щодо мого впливу… Вважаю, що мені вдається особистим прикладом підтримувати високий рівень мотивації в колективі, забезпечити атмосферу довіри, співпраці, бажання допомагати один одному.

– Які зміни відбулися в Вашій родині з початком війни?
– Родинні цінності відіграють важливу роль у нашій сім’ї, хоч вона і невелика. Під час війни ми ще більше згуртувались, посилилось відчуття єдності та підтримки: і коли на нулі був брат, і коли пішла з життя моя мати. Я відчуваю велику відповідальність перед тими, кого люблю. Зараз, як ніколи, ми всі тримаємось разом.

facebook: Ірина Перевозова
instagram: iperevozova
perevozova@ukr.net

Зв'яжіться з нами

Наші менеджера проконсультують вас за всіма питаннями