Перейти до панелі інструментів
миллениум

Останні два роки довели, ніщо у світі не здатне зупинити українську жінку, чого б вона не прагнула. Наш внутрішній стрижень ще дужче міцнішає та створює благодатний ґрунт для нових реалізацій. Нові ідеї, відтворення та відродження старого, буквально магічне формування чогось неймовірного – справа життя кожної українки. Такою серед нас є Інга САБОВА. І так, сьогодні ми говоритимемо з нею не про магію, а про жіноче коло та жіночу міць, яку наша гостя вирішила поєднати у новому авторському проєкті задля розвитку справжніх особистостей.

– Інго, дякуємо, що продовжуєте працювати задля українців та нашого щасливого майбутнього. Скажіть, як народилась ідея створення нового проєкту?
– Причина та поклик створити цей проєкт була визначена нашими реаліями. Більшість українських жінок через постійні стреси, обстріли, втрату близьких, очікування перемоги та її наближення перестали відчувати впевненість у собі, втратили віру в себе та ще в багато чого, на жаль. Ці невтішні «картини» я спостерігаю чи не кожного дня у своїй практиці та близькому оточенні. Сьогодні людям потрібна не лише якісна та тривала психологічна допомога, а й буквально новий подих, який поверне нам нас. Саме ця думка стала ключовою у створенні мого проєкту.
– Розкриєте деталі проєкту «Lady New»? Що він пропонуватиме жінкам?
– Запевняю, програми проєкту точно не змусять вас сумувати. Це точно не буде умовний план з перероблення себе за вказівками та інструкціями. Програми проєкту будуть відтворюватись у досить легких, ігрових часом площинах під наглядом та керівництвом найкращих професіоналів України. Мова йтиме не просто про зміну іміджу. З кожною учасницею будуть працювати професійні дієтологи з виключно індивідуальним підходом.
На іншому етапі проєкту «Скульптор тіла» жінки зможуть отримати тіло мрії за три місяці. Без пластики та інноваційних шахрайських косметичних засобів ми подаруємо жінкам красу усього лише за 30 днів. Також серед програм ми запропонуємо жінкам екстрені, так би мовити, тимчасові позбавлення зайвих кіло, наприклад, до якогось свята, аби надіти улюблену сукню. Це, якщо коротко.
– Чи матимуть місце у Вашому проєкті езотеричні програми?
– Безумовно. На другому етапі проєкту разом з жінками ми будемо проводити детальну роботу з чакрами, з балансом усіх рівнів. Під наглядом фахівця жінка зможе пропрацювати психосоматичні прояви. Бо, запевняю, психосоматика, якщо ще не торкнулась кожного українця, то зовсім скоро торкнеться. Так влаштовано наш організм. Війна ж, нагадаю, триває, на жаль. Значить, і стреси продовжуватимуть на нас впливати.
Також у проєкті ми будемо проводити практики лайф-коучингу. Вони наразі дуже актуальні, адже стосунки в парах, стосунки з родичами чи колегами, друзями та дітьми дедалі частіше псуються. Причина тому – та сама клята війна. То ж, аби дати раду людині у питаннях налагодження стосунків із собою та оточенням ми також багато часу приділятимемо саме цьому аспекту нашого життя.
Для формування нової себе ми будемо використовувати велику кількість інструментів та методик, які за довгі роки моєї практики довели свою ефективність.
– Інго, ми вже усі в очікуванні результатів Вашої роботи. Скажіть, чому Ви обрали слоганом проєкту фразу: «Пізнай себе через мене»?
– Усе досить просто. Я маю величезний професійний і дуже розгалужений досвід роботи з людьми. Маю велику кількість щасливих клієнтів. Тому вирішила увібрати усі свої знання та практики, аби люди змогли через мене пізнати себе та створити себе нового, якщо є така мета. Люди зможуть пізнати себе через мій професійний досвід.
Наразі я планую працювати в рамках цього проєкту поки що тільки з жінками. А з часом розроблю окремі програми для чоловіків, для пар та тих людей, які не визначились зі своєю статтю. Це особлива категорія нашого суспільства, яка також прагне жити щасливе, повноцінне життя. Тому я обов’язково знайду час, ресурс і для них також.
Ми повинні почати жити своє життя. Почати діяти, зійти з «паузи» та розвиватись.

380679530789
facebook: inga.voodu
instagram: sabovaingamag

НОВЫЙ ПРОЕКТ «LADY NEW» ОТ ИНГИ САБОВОЙ

Последние два года доказали, ничто в мире не способно остановить украинскую женщину, к чему бы она ни стремилась. Наш внутренний стержень еще больше укрепляется и создает благодатную почву для новых реализаций. Новые идеи, возрождение старого, буквально магическое формирование чего-то невероятного – дело жизни каждой украинки. С Ингой САБОВОЙ сегодня мы будем говорить не о магии, а о женских возможностях, желаниях и трансформациях в рамках нового авторского проекта «Lady New».

ДОСЬЕ: лауреат проектов «Женщина тысячелетия», «Успешные женщины Украины», «Лучшая украинка в профессии 2021», MS TOP DNIPRO 2021, Qween Dnipro 2021, эксперта реалити-шоу «Интуиция», «Касается каждого», «О жизни», траблшутер, парапсихолог VIP-маг.

– Инга, спасибо, что продолжаете работать во благо украинцев и нашего светлого будущего. Скажите, как родилась идея создания нового проекта?
– Причина создания этого проекта была определена нашими реалиями. Большинство украинских женщин из-за постоянных стрессов, обстрелов, потери близких, ожидания победы и ее приближения перестали чувствовать уверенность в себе, потеряли веру в себя и еще во многое, к сожалению. Эти неутешительные «картины» я наблюдаю чуть ли не каждый день в своей практике и близком окружении. Я убеждена, что сегодня людям, в особенности женщинам, нужна не только качественная и длительная психологическая помощь, но и буквально новое дыхание, которое вернет нам нас. Именно эта мысль стала ключевым аспектом в работе над созданием моего проекта.
– Раскройте, пожалуйста, детали проекта. Что он будет в себя включать?
– Уверяю, программы проекта точно не заставят вас скучать. Это однозначно не будет условный план по переделыванию себя с инструкциями. Программы проекта будут реализовываться в достаточно легких, игровых порой плоскостях под руководством топовых профессионалов Украины. Речь пойдет не просто о смене имиджа. С каждой участницей будут работать профессиональные диетологи в исключительно индивидуальном формате.
На этапе проекта «Скульптор тела» женщины смогут получить тело мечты всего за три месяца. Без пластики и инновационных мошеннических косметических средств мы подарим женщинам красоту всего за 30 дней.
Также среди программ мы предложим женщинам экстренные, так сказать, временные избавления от лишних кило, например, к какому-то празднику, чтобы надеть любимое платье (как часто бывает у нас). Это, если коротко.
– Будут ли иметь место в Вашем проекте эзотерические программы?
– Безусловно! На втором этапе проекта вместе с женщинами мы будем проводить детальную работу с чакрами, с балансом всех уровней. Под наблюдением специалиста участница сможет проработать и психосоматические проявления. Потому что, уверяю, психосоматика, если еще не коснулась каждого украинца, то совсем скоро коснется. Так устроен наш организм. Война, напомню, продолжается, к сожалению. Значит и стрессы будут продолжать на нас влиять.
Также в проекте мы будем проводить практики лайф-коучинга. Они сейчас довольно актуальны, ведь отношения в парах, отношения с родственниками или коллегами, друзьями и детьми все чаще портятся. Это факт. Причина тому – снова-таки война. Потому, для помощи человеку в вопросах налаживания отношений с самим собой и окружением мы также много времени будем уделять именно этому аспекту.
Для формирования новой себя мы будем использовать большое количество инструментов и методик, которые за долгие годы моей практики доказали свою эффективность. Это подтверждают все мои клиенты.
– Инга, мы с большим интересом ждем результатов Вашей работы. Скажите, а почему Вы выбрали слоганом проекта фразу: «Познай себя через меня»?
– Все достаточно просто. Я имею огромный профессиональный и очень разносторонний опыт работы с людьми и большое количество счастливых клиентов. Поэтому решила объединить все свои знания и практики, чтобы люди смогли через меня познать себя и создать себя нового.
Сейчас у меня в планах в рамках этого проекта работа только с женщинами. Но со временем я непременно разработаю отдельные программы для мужчин, для пар и тех людей, которые не определились со своим полом. Это особая категория нашего общества, которая также стремится жить счастливой, полноценной жизнью. Поэтому я обязательно найду время, ресурс и для них тоже.
Мы должны начать жить своей жизнью! Начать действовать, сойти с «паузы» и развиваться. С профессионалом это сделать значительно проще.

Зв'яжіться з нами

Наші менеджера проконсультують вас за всіма питаннями