Перейти до панелі інструментів
миллениум

anna___rufanova
Руфанова Анна Анатольевна ВРАЧ – ПРОКТОЛОГ
Руфанова Анна Анатольевна.

Війна – це колосальне навантаження на кожну людину, коли всі системи організму працюють на межі своїх можливостей. І в таких ситуаціях особливу увагу хворим приділяють не лише кардіологи, хірурги, травматологи, а й інші медичні фахівці. Сьогодні про проблеми чоловічого та жіночого здоров’я розповідає лікар-проктолог І категорії, головний лікар медичного центру «ОН Клінік Дніпро», член Асоціації хірургів Дніпропетровської області, магістр медицини в галузі хірургії Анна РУФАНОВА. Її поради та побажання дуже важливі для багатьох жителів нашої країни.

Дорогі чоловіки, ви – наша опора та захист!

Зараз ви щодня ризикуєте своїм життям заради України.

Ми цінуємо ваші подвиги та вдячні.

Не помічаючи втоми, ви носите бронежилети, важку амуніцію. Але постійне фізичне навантаження, стреси, порушення режиму харчування призводять до загострення хронічних захворювань, у тому числі запалення геморою, виникнення анальних тріщин.

Що ж відбувається з організмом чоловіка при геморої та анальній тріщині? Все, начебто, як завжди: випадають вузли, кровоточить, свербить, болить. Проте, є анатомічні особливості будови чоловічого організму, які посилюють стан.

Поруч із гемороїдальним сплетенням розташована передміхурова залоза, а гемороїдальні вузли, які постійно травмуються, є вхідними воротами для міграції флори з кишечнику до передміхурової залози. Як наслідок розвивається простатит.

Такі пацієнти постійно ходитимуть до уролога, лікуватимуться, але результат виявиться тимчасовим, якщо не відвідати проктолога. Для успішного лікування хвороб прямої кишки необхідне лікування та обстеження у двох лікарів: проктолога та уролога, які визначать послідовність усіх необхідних процедур.

В «ОН Клінік Дніпро» я успішно вилікувала велику кількість чоловіків завдяки тому, що працювала спільно з урологами. Незважаючи на те, що я жінка, варто пам’ятати, перш за все, я лікар. Що для вас – інтимно, для мене – щоденна робота.

Жінка, дівчина, дівчинка – це передусім майбутня мама, а вагітність – фізіологічний стан, до якого необхідно підготувати організм, у тому числі і пряму кишку, оскільки вона розташована поряд із родовими шляхами. Є ризик розвитку геморою та тріщин, як під час вагітності, так і після пологів. Але після пологів максимум вашої уваги буде зосереджено на дитині, а можливості застосування препаратів будуть обмежені через лактацію.

Для зниження ризику виникнення патології прямої кишки дівчатам перед плануванням вагітності рекомендую відвідати не лише гінеколога, а й звернутися до мене на консультацію до «ОН Клінік Дніпро». Таким чином, ми комплексно підготуємо ваш організм до нового дуже важливого етапу життя.

Через геморой, анальні тріщини та інші захворювання прямої кишки, які не своєчасно лікуються, виникають запальні процеси. Вони сприяють переміщенню флори з прямої кишки до гінекологічних органів, і як наслідок виникають запальні процеси – вагініти, кольпіти.

В «ОН Клінік Дніпро» індивідуальний та комплексний підхід до жіночого здоров’я.

Я разом із нашими гінекологами вже успішно пролікувала та підготувала до вагітності велику кількість жінок, які без ускладнень пройшли всі етапи на шляху до материнства.

Записатися на консультацію до профільних фахівців можна за телефоном:

0800301730 (лінія цілодобова).

Здоров’я кожного з нас є цінністю для України.

Война – это колоссальная нагрузка на каждого человека, когда все системы организма работают на пределе своих возможностей. И в таких ситуациях особое внимание больным оказывают не только кардиологи, хирурги, травматологи, но и другие медицинские специалисты. Сегодня о проблемах мужского и женского здоровья рассказывает врач-проктолог I категории, главный врач медицинского центра «ОН Клиник Днепр», член Ассоциации хирургов Днепропетровской области, магистр медицины в области хирургии Анна РУФАНОВА. Ее советы и пожелания очень важны для многих жителей нашей страны.

Дорогие мужчины, вы – наша опора и защита!
Сейчас вы каждый день рискуете своей жизнью ради Украины.
Мы ценим ваши подвиги и благодарны.
Не замечая усталости, вы носите на себе бронежилеты, тяжелую амуницию. Но постоянная физическая нагрузка, стрессы, нарушение режима питания приводят к обострению хронических заболеваний, в том числе и к воспалению геморроя, возникновению анальных трещин.
Что же происходит с организмом мужчины при геморрое и анальной трещине? Все, вроде, как обычно: выпадают узлы, кровоточит, зудит, болит. Но, есть анатомические особенности строения мужского организма, которые усугубляют состояние.
Рядом с геморроидальным сплетением расположена предстательная железа, а геморроидальные узлы, которые постоянно травмируются, являются входными воротами для миграции флоры из кишечника в предстательную железу. Как следствие, развивается простатит.
Такие пациенты будут постоянно ходить к урологу, лечиться, но результат окажется временным, если не посетить проктолога. Для успешного лечения болезней прямой кишки необходимо лечение и обследование у двух врачей: проктолога и уролога, которые определят последовательность всех необходимых процедур.
В «ОН Клиник Днепр» я успешно вылечила большое количество мужчин, благодаря тому, что работала совместно с урологами. Несмотря на то, что я – женщина, стоит помнить, прежде всего, я – врач. Что для вас – интимно, для меня – ежедневная работа.
Женщина, девушка, девочка – это, прежде всего, будущая мама, а беременность – физиологическое состояние, к которому необходимо подготовить организм, в том числе и прямую кишку, поскольку она расположена рядом с родовыми путями. Есть риск развития геморроя и трещин, как во время беременности, так и после родов. Но после родов максимум вашего внимания будет сосредоточен на ребенке, а возможности применения препаратов будут ограничены из-за лактации.
Для снижения риска возникновения патологии прямой кишки девушкам перед планированием беременности рекомендую посетить не только гинеколога, но и обратиться ко мне на консультацию в «ОН Клиник Днепр». Таким образом, мы комплексно подготовим ваш организм к новому, очень важному этапу жизни.
Из-за геморроя, анальных трещин и других заболеваний прямой кишки, которые не своевременно лечатся, возникают воспалительные процессы. Они способствуют перемещению флоры из прямой кишки в гинекологические органы, и как следствие возникают воспалительные процессы – вагиниты, кольпиты.
В «ОН Клиник Днепр» индивидуальный и комплексный подход к женскому здоровью.
Я вместе с нашими гинекологами уже успешно пролечила и подготовила к беременности большое количество женщин, которые без осложнений прошли все этапы на пути к материнству.
Записаться на консультацию к профильным специалистам можно по телефону:
0 800 301 730 (линия круглосуточная).
Здоровье каждого из нас – ценность для Украины.

Зв'яжіться з нами

Наші менеджера проконсультують вас за всіма питаннями