Перейти до панелі інструментів
миллениум

СЕРГІЙ СТУЖУК
Міжнародний експерт-консультант, бізнес-тренер №1 в Україні з психології впливу.
Президент International Research University (Ukraine – USА).
PR-директор Candle of Grace (Irland).

Я допомагаю людям та компаніям досягати цілей за допомогою секретних засобів комунікацій масового впливу. Зараз я дам вам декілька порад з повного курсу з публічних виступів – «5 трендів сучасного виступу».

Що робити, щоб ви змогли успішно просувати свої ідеї.

1. Зоровий контакт – це головний канал, через який ви вкладаєте інформацію у голови слухачів. Дивіться у вічі 100% свого виступу. Перекладайте погляд, щоб охопити всіх. Більше дивіться на тих, хто сумнівається, відволікається, не згоден. Це допоможе вам завербувати їх. Використовуйте повний арсенал зорових засобів: слайди, предмети, фліпчарт. Все це не тільки не дасть їм відволіктися, але допоможе вам переконати їх.

2. Історії – це якорі. Розповідайте особисті історії. Можливо, це єдине, що запам’ятається з вашого виступу. Тому розповідаєте історію, а потім прикріплюєте до неї інформацію, чи навпаки. Додайте більше особистих подробиць та одкровень. Найсильніші теми: секс, смерть, скандал – і гроші. Перевірено ЗМІ на людях. Таким чином, якщо ви хочете, щоб вас цитували, розповідайте історії, і чим особистіші, тим краще. Величезний плюс: їх не треба вчити та легко розповідати.

3. Емоції. «Люди забудуть про все, що ви говорили, люди забудуть, що ви робили; люди не забудуть одного – що вони відчували завдяки вам» – Майя Анжелу. Немає кращого способу заволодіти емоціями аудиторії, ніж показати їм свої. Ваш виступ має бути природним і невимушеним, як щира розмова. Ви ніколи не переконаєте людей, спираючись лише на голу логіку (аргументи, факти, цифри та докази). Розкрийте душу. Пристрасне захоплення темою, людяність, мрії – ось що вам потрібно показати аудиторії. Пристрасть і ентузіазм заразливі – це вірус, якому не можна чинити опір.

4. Гумор. Люди давно втомилися від суворих та нудних спікерів, тому ваш виступ має бути трохи несерйозним. Так ви покажете впевненість у собі та в тому, що кажете. Виступу це додасть легкості. Особливо гумор допоможе у роботі з агресивною аудиторією або у відповідях на каверзні питання. Дослідники виявили, що харизматичні люди завжди випромінюють більше позитивних емоцій.

5. Енергія. Люди довіряють лише тим, хто сам упевнений у собі. Не існує кращого способу показати впевненість, ніж енергія, впевнений голос, жести та пересування. Бажаєте впливати на людей? Тоді ви повинні заряджати енергією та надихати! І тоді люди підуть за вами. Таймінг – це не швидкість мови, це відсутність непотрібних пауз. Давайте все найголовніше, нічого зайвого. Жестикулюйте лише вище пояса. Не чіпайте обличчя – це ознаки брехні. Пересувайтеся по всьому доступному простору.

Мій досвід публічних виступів понад 22 роки, я проводив курси у 5 країнах. Мої тренінги пройшли понад 12 тисяч людей із 17 країн, включаючи Китай, Велику Британію та США. Клієнтами були губернатори та мери, а також 47 компаній, у тому числі такі як: USAID, Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, PepsiCo та багато інших.

 Якщо ви хочете швидко опанувати ефективні прийоми впливу на аудиторію, зв’яжіться зі мною, і ви зможете впевнено виступати та отримувати від аудиторії те, що хочете.

+38 (093) 65-65-400
+35 (083) 080-67-75
president.iru@gmail.com

5 ТРЕНДОВ СОВРЕМЕННОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

СЕРГЕЙ СТУЖУК
Международный эксперт-консультант,
бизнес-тренер №1 в Украине по психологии влияния
Президент International Research University (Ukraine – USА).
PR-Директор Candle of Grace (Irland).

Я помогаю людям и компаниям достигать целей при помощи секретных средств коммуникаций массового влияния. Сейчас я дам Вам выжимку из полного курса по публичным выступлениям – «5 трендов современного выступления».
Что же делать, чтобы вы смогли успешно продвигать свои идеи.

 1. Зрительный контакт — это главный канал, через который вы вкладываете информацию в головы слушателей. Смотрите в глаза 100% своего выступления. Переводите взгляд, чтобы охватить всех. Больше смотрите на тех, кто сомневается, отвлекается, не согласен. Это поможет вам завербовать их. Используйте полный арсенал визуальных средств: слайды, предметы, флипчарт. Все это не только не даст им отвлечься, но и поможет вам убедить их.
 2. Истории – это якори. Рассказывайте личные истории. Возможно, это – единственное, что запомнится из вашего выступления. Поэтому, рассказываете историю, а потом прикрепляете к ней информацию, или наоборот. Добавьте больше личных подробностей и откровений. Самые сильные темы: секс, смерть, скандал – и деньги. Проверено СМИ на людях. Таким образом, если вы хотите, чтобы вас цитировали, рассказывайте истории, и чем более личные, тем лучше. Огромный плюс: их не надо учить и легко рассказывать.
 3. Эмоции. «Люди забудут всё, что вы говорили, люди забудут, что вы делали; люди не забудут одного – что они чувствовали благодаря вам» Майя Анжелу. Не существует лучшего способа завладеть эмоциями аудитории, чем показать им свои. Ваше выступление должно быть естественным и непринужденным, как искренний разговор по душам. Вы никогда не убедите людей, опираясь только на голую логику (аргументы, факты, цифры и доказательства). Раскройте душу. Страстная увлеченность темой, человечность, мечты – вот что вам нужно показать аудитории. Страсть и энтузиазм заразительны — это вирус, которому нельзя сопротивляться.
 4. Юмор. Люди давно устали от суровых и скучных спикеров, поэтому ваше выступление должно быть немного несерьезным. Так вы покажете уверенность в себе и в том, что говорите. Выступлению это добавит легкости. Особенно юмор поможет в работе с агрессивной аудиторией либо при ответах на каверзные вопросы. Исследователи обнаружили, что харизматичные люди всегда излучают больше позитивных эмоций.
 5. Энергия. Люди доверяют только тем, кто сам уверен в себе. Не существует лучшего способа показать уверенность, чем энергия, уверенный голос, жесты и передвижения. Хотите оказывать влияние на людей? Тогда вы должны заряжать энергией и вдохновлять! И тогда люди последуют за вами. Тайминг – это не скорость речи, это отсутствие ненужных пауз. Давайте все самое главное, ничего лишнего. Жестикулируйте только выше пояса. Не трогайте лицо — это признаки лжи. Передвигайтесь по всему доступному пространству.
  Мой опыт публичных выступлений более 22 лет, я проводил курсы в 5 странах. Мои тренинги прошли более 12 тысяч человек из 17 стран, включая Китай, Великобританию и США. Клиентами были губернаторы и мэры, а также 47 компаний, в т. ч. такие как: USAID, Европейский Банк Реконструкции и Развития, PepsiCo и многие другие.
  Если вы хотите быстро овладеть эффективными приемами влияния на аудиторию, свяжитесь со мной, и вы сможете уверенно выступать и получать от аудитории то, что хотите.
  +38 (093) 65-65-400
  +35 (083) 080-67-75
  president.iru@gmail.com

Зв'яжіться з нами

Наші менеджера проконсультують вас за всіма питаннями